ข้อเสนอจากเกษตรกร ‘กลุ่มธงขาวดาวเขียว’ ควรมีการเก็บ ‘ภาษีผู้ประกอบการโรงงาน’

 
“เอาตรงนี้มาดูแลเสริมสร้างเครือข่ายของเรา ถ้าเขาไม่มาร่วมไม่เป็นไร แต่ผมเก็บคุณทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย ไม่งั้นเขาก็ไม่มา ไม่จำเป็น ก็ทำมาหากินของเขาไป สร้างปัญหาให้กับเครือข่ายเรื่อยไป เครือข่ายก็หมดแรง ไม่มีกำลัง ภาครัฐช้ามากจะรอก็ไม่ทันเหตุการณ์ ก็ต้องมีเครือข่ายอย่างงี้แหล่ะ แต่เครือข่ายจะอยู่ได้ก็ต้องมีปัจจัยรายได้เข้ามาช่วยเหลือ”  การประชุมเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.ค. 58 ณ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
 
 
 
 
 
เครือข่ายร้อยพลังเครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสมุทรสาคร

เครือข่าย 'อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ'ฟังเสียงจากเกษตรกรในพื้นที่ 'กลุ่มธงขาวดาวเขียว' กับข้อเสนอว่า ควรมีการเก็บ 'ภาษีผู้ประกอบการโรงงาน'"เอาตรงนี้มาดูแลเสริมสร้างเครือข่ายของเรา ถ้าเขาไม่มาร่วมไม่เป็นไร แต่ผมเก็บคุณทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย ไม่งั้นเขาก็ไม่มา ไม่จำเป็น ก็ทำมาหากินของเขาไป สร้างปัญหาให้กับเครือข่ายเรื่อยไป เครือข่ายก็หมดแรง ไม่มีกำลัง ภาครัฐช้ามากจะรอก็ไม่ทันเหตุการณ์ ก็ต้องมีเครือข่ายอย่างงี้แหล่ะ แต่เครือข่ายจะอยู่ได้ก็ต้องมีปัจจัยรายได้เข้ามาช่วยเหลือ" การประชุมเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.ค. 58 ณ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Posted by 100 พลัง ร้อยพลัง on Monday, August 10, 2015