คลังความรู้ คลังความคิด www.imageplus.co.th

 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ Image Plus Communication เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการดำเนินงานของเราซึ่งได้ดำเนินการให้บริการกับทุกท่านตลอด 20กว่าปีมาแล้ว

ในหัวข้อ Issue Management เราจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการกระตุ้นให้กับภาคประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันผ่านบทความสำคัญตลอดจนข่าวสารอัพเดทจากทุกมุมโลกมาให้พวกท่านได้ติดตาม

เพื่อที่จะช่วยให้ท่านได้รับความรู้ที่เพิ่มขึ้นในด้านของงานความร่วมมือทางสังคม ท่านสามารถพบกับความรู้ต่างๆ ทางด้าน CSR มากมาย (เช่น คำและความหมายทางด้าน CSR, ทฤษฎีและการปฏิบัติต่างๆทาง CSR, กรณีศึกษาต่างๆ, การจัดการปัญหาและวิกฤติต่างๆ ตลอดจนการบรรยายเชิงความรู้ในหัวข้อต่างๆ มากมาย โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง) ทั้งหมดเหล่านี้รวมอยู่ภายใต้หัวข้อ CSR & CSV

ในหัวข้อของ IMP Event ท่านจะพบกับภาพกิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ ที่ทาง IMP เคยทำขึ้นกับลูกค้าและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำสมุดคู่มือต่างๆ การสัมมนาและกรณีศึกษาต่างๆ มากมาย อีกทั้งในหัวข้อของ ‘Career’เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเรามีความยินดีที่จะได้ต้อนรับท่านเข้ามาร่วมงานกับเรา

เว็บไซต์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านสามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ IMP ได้อย่างรวดเร็ว  ในขณะเดียวกันยังช่วยให้เราได้รับทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากท่าน ซึ่งเราถือเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเราในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้นำเสนอสิ่งที่ตรงความต้องการของทุกท่านให้ได้มากที่สุด

เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเราปรารถนาว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกในครั้งต่อไป

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

กรรมการผู้จัดการบริษัท IMP